IMG_0996.JPG

徐醫生,

 

點解我朋友食嘢仲多過我,

但佢仲瘦過我?😢

 

又生酮飲食,又斷食,

究竟邊招work啊?🤔

 

又肥又有糖尿病,

係咪真係有辦法可以既瘦翻,🤩

加埋糖尿病藥都可以唔使食?🥰

【3️⃣個最新治療肥胖症的方法】

徐俊苗醫生, Dr. Tsui

外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

香港醫學專科學院院士(外科)

日期 : 10月7日, 星期三

時間 : 8:30-9:30pm

地點 : Zoom

​費用:全數由TEAM Steven贊助

 
IMG_0991-removebg-preview.png

徐俊苗醫生

(Dr. Tsui)

外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

香港醫學專科學院院士(外科)

英國愛丁寶皇家外科醫科學院院士

英國愛丁寶皇家外科醫科學院院員

​香港外科醫學院院士

IMG_1382.jpg
IMG_1383.jpg
IMG_1379.jpg
IMG_1380.jpg
IMG_1381.jpg

​聯絡我們

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座21樓2108室

Suite 2108, Tower 2, China Hong Kong City

Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Email: steven@stevenyeung.com

Tel: +852 6100 4308

©2020 by stevenyeung.com