Kenneth Lai.png

「我擔心小一自行分配未如理想

趙SIR,點算?」

✦我可以點樣「補飛」增加入學機會?

 

✦我猶豫緊搬唔搬屋去遷就校網,你點睇?

 

✦我決定咗搬喇,最遲幾時要搬?

 

✦統一派位前的有啲咩要準備?

 

✦我仲有問題想問趙SIR (直接Q&A)

 

小一「自行分配」

公佈結果前準備秘笈

趙榮德先生 (趙SIR)

​聯絡我們

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座21樓2108室

Suite 2108, Tower 2, China Hong Kong City

Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Email: steven@stevenyeung.com

Tel: +852 6100 4308

  • 1200px-Telegram_2019_Logo.svg
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by stevenyeung.com