Kenneth Lai.png

「我擔心小一自行分配未如理想

趙SIR,點算?」

✦我可以點樣「補飛」增加入學機會?

 

✦我猶豫緊搬唔搬屋去遷就校網,你點睇?

 

✦我決定咗搬喇,最遲幾時要搬?

 

✦統一派位前的有啲咩要準備?

 

✦我仲有問題想問趙SIR (直接Q&A)

小一「自行分配」

公佈結果前準備秘笈

趙榮德先生 (趙SIR)

升學教育專家

前喇沙書院副校長

香港輔導教師協會榮譽顧問

曾任教育局家庭與學校事宜委員會副主席

日期: 11月14日 (星期六)

時間: 下午3:00 - 4:30

地點: ZOOM

​費用:全數由TEAM Steven贊助

 

​聯絡我們

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座21樓2108室

Suite 2108, Tower 2, China Hong Kong City

Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Email: steven@stevenyeung.com

Tel: +852 6100 4308

©2020 by stevenyeung.com